REGULAMIN BUTIKU ONLINE

I. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady i warunki sprzedaży w Sklepie internetowym pod nazwą Polanka działającym za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem www.polankafashion.com (zwanym dalej „Sklepem internetowym”), prowadzonym przez Erdal Maciej Kost z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 141/135, 02-304 Warszawa, REGON 016090858, NIP 5262107049 (zwane dalej „Sprzedawcą”).
 2. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu internetowego – określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu internetowego, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ofercie Sklepu internetowego, składania zamówień w Sklepie internetowym oraz zasady zawierania Umów sprzedaży.
 3. Każdy użytkownik składająca zamówienie (zwany dalej „Klientem”) w Sklepie internetowym zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie Sklepu internetowego.
 5. Administratorem danych osobowych jest Erdal Maciej Kost z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 141/135, 02-304 Warszawa.

II. Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów w postaci odzieży oraz akcesoriów (zwanych dalej „Towarami”).
 2. Informacje o produktach w Sklepie internetowym m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 3. Towary w Sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na Stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie oraz materiale, z którego jest wykonany.
 4. Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby prezentowane zdjęcia oferowanych Towarów były rzetelne i odzwierciedlały ich rzeczywisty stan. Ewentualne nieznaczne różnice kolorystyczne, jakie mogą wystąpić między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, wynikają z powodów technicznych i Sprzedawca nie ponosi za nie odpowiedzialności. W razie wątpliwości z prezentacją internetową Towarów należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

III. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Sklep internetowy umożliwia kupowanie oferowanych przez Sklep internetowy towarów przy pomocy sieci elektronicznej.
 2. W celu korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Klient, który nie ma aktywnego konta e-mail nie ma prawa dochodzić roszczeń z powodu niemożności dostępu do sklepu internetowego.
 3. Umowa sprzedaży zawierana jest między korzystającym ze Sklepu internetowego („Klient”), a Erdal Maciej Kost z siedzibą w Warszawie.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT) lub specyfikacji nabywanych produktów wraz z dostawą produktów. Do umów zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość stosuje się Ustawę z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 5. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 6. Sklep internetowy podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.

IV. Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie Sklepu internetowego (on-line).
 2. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu internetowego (tzw. zakupy bez rejestracji).
 4. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Zgoda ta jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu złożenia zamówienia.
 5. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu dostępnym na stronie Sklepu internetowego, wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki i systemowego wygenerowania dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT.
 6. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty Sklepu internetowego, ich kolorystyki, rozmiarów oraz  ilości poprzez „dodanie” ich do koszyka.
 7. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Złóż zamówienie”) stanowi  ofertę Klienta złożoną Erdal Maciej Kost z siedzibą w Warszawie co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta zamówienia.
 9. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną („Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji”), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
 11. Klient może dokonać zmiany w zamówieniu aż do momentu wysyłki zamówionego Towaru. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części Towarów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku zmiany w zamówieniu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z obsługą Sklepu internetowego telefonicznie bądź przez e-mail. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta.
 12. W przypadku, gdy po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Klienta, jego realizacja okaże się niemożliwa z przyczyn innych niż brak Towaru w Sklepie Internetowym, w tym gdy zakup Towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.
 13. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa z przyczyn, o których mowa w §IV ust. 13, Sprzedawca może zaproponować Klientowi: 1. anulowanie całości zamówienia. Wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia; 2. anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie. Wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa; 3. podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa. Wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że Dostawa dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach, przy czym Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów Dostawy związanych z podziałem zamówienia.
 14. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia.

V. Dostawa i odbiór

 1. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, na adres wskazany w zamówieniu przez Klienta, w zależności od miejsca dostawy i sposobu płatności.
 2. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez Klienta. W przypadku wybrania przez Klienta płatności drogą elektroniczną rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi w momencie zaksięgowania kwoty płatności. Wówczas nadanie przesyłki z Towarem nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Klienta.
 3. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć czternastu (14) dni, a w żadnym razie trzydziestu (30) dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Sprzedawca dołącza do każdego przesłanego Towaru dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT.
 5. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien dokładnie sprawdzić w obecności spedytora kompletność zawartości paczki oraz stan opakowania zewnętrznego i zamówionego towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Odbiorcę i kuriera.
 6. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem i zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

VI. Ceny i formy płatności

 1. Informacja o cenie zakupu towaru w Sklepie internetowym jest podawana na jego stronie. Podane ceny są wiążące w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 2. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego są cenami brutto w złotych polskich.
 3. Podane ceny wyrobów nie zawierają kosztu dostawy.
 4. Podane ceny wyrobów nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych, jeżeli adres dostawy jest poza terytorium Polski.
 5. Koszty przesyłki zakupionych Towarów ponosi Klient w wysokości:
  Koszt przesyłki krajowej – 15 PLN;
  Koszt przesyłki krajowej za pobraniem – 23 PLN;
  Koszt przesyłki do krajów UE – 80 PLN;
  Koszt przesyłki do krajów spoza UE – ustalany indywidualnie. Koszt przesyłki ustalany indywidualnie zależy od kraju dostawy oraz wagi przesyłki.
 6. Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.
 7. Klient może wybrać następujące sposoby płatności ceny za zamówione Towary oraz opłat za dostawę zamówionych towarów:
  – płatność drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu płatności internetowych;
  – przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: Erdal Maciej Kost, Aleje Jerozolimskie 141/135, 02-304 Warszawa, o numerze: 57 1940 1076 3031 7040 0003 0000
  – gotówką przy odbiorze – Klient dokonuje zapłaty odbierając zamówiony Towar dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej (dostępna przy przesyłkach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej),
 8. W przypadku płatności dokonanej za pomocą serwisu płatności pozytywna autoryzacja transakcji jest warunkiem zrealizowania zamówienia.
 9. W przypadku wybrania płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, zamówienie zostanie zrealizowane po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.
 10. Za dzień dokonania płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Sprzedawcy.

VII. Reklamacje i gwarancje

 1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem przed upływem 2 lat od daty jego otrzymania. Klient będący Konsumentem obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
 2. Klient może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres polanka@polankafashion.com, a reklamowany Towar wraz z (jeśli to możliwe) dowodem zakupu należy dostarczyć Sprzedawcy na adres: Erdal Maciej Kost, ul. Deotymy 48/17, 01-409 Warszawa, z dopiskiem: „Reklamacja polanka”. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane Klienta (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e -mail) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania przesyłki zawierającej reklamowany Towar i powiadomi Klienta będącego Konsumentem o sposobie dalszego postępowania. Odpowiedzi udziela na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.
 5. Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej w momencie dostarczenia przesyłki.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy), a gdy okaże się to niemożliwe Sprzedawca zaproponuje Klientowi inny Towar stanowiący substytut wadliwego Towaru lub zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny towaru w ciągu czternastu (14) dni.
 7. Sposób zwrotu należności uzależniony jest od formy pierwotnej zapłaty na rzecz Sprzedawcy:
  1. w przypadku zapłaty „z góry” przelewem, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta lub za pośrednictwem przekazu pocztowego, po uprzednim ustaleniu z Klientem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego;
  2. w przypadku zapłaty „za pobraniem”, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta lub za pośrednictwem przekazu pocztowego, po uprzednim ustaleniu z Klientem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego;
  3. w przypadku zapłaty „z góry” z wykorzystaniem systemu płatności on-line T-pay, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta, po uprzednim wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego.
 8. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

VIII. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może złożyć oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres polanka@polankafashion.com.
 2. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Klient jest zobowiązany do zwrotu zakupionych produktów, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Dostarczony musi być kompletny.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca uiszczoną cenę nabycia  w ciągu czternastu (14) dni.
 4. Sposób zwrotu należności uzależniony jest od formy pierwotnej zapłaty na rzecz Sprzedawcy:
  1. w przypadku zapłaty „z góry” przelewem, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta lub za pośrednictwem przekazu pocztowego, po uprzednim ustaleniu z Klientem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego;
  2. w przypadku zapłaty „za pobraniem”, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta lub za pośrednictwem przekazu pocztowego, po uprzednim ustaleniu z Klientem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego;
  3. w przypadku zapłaty „z góry” z wykorzystaniem systemu płatności on-line T-pay, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta, po uprzednim wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego.
 5. Produkty wykonane na indywidualne zamówienie (szyte na miarę) nie podlegają wymianie i zwrotowi.
 6. Koszt odesłania Towaru do Sprzedawcy ponosi Klient.

IX. Prawa autorskie

 1. Wszystkie przedmioty w Sklepie internetowym na stronie www.polankafashion.com zostały zaprojektowane przez Annę Polańczyk i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawach autorskich.
 2. Do Sprzedawcy należą wszelkie autorskie prawa majątkowe do treści zawartych na stronach Sklepu internetowego i podlegają ochronie prawnej.

X. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych:

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz późniejsze zmiany)  zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności handlowej i realizacji Państwa zamówień w naszym serwisie.
 2. Sprzedawca zapewnia, iż dane osobowe Klientów przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych Sprzedawcy.
 3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 4. Sprzedawca nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Klientach i zakupach dokonanych przez Klientów.

XI. Pozostałe

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sprzedawcę z Klientami Umów sprzedaży
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu internetowego. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu internetowego.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen oraz ilości towarów znajdujących się w Sklepie internetowym, wycofywania lub wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, jaki i również ich modyfikacji na stronie Sklepu internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep internetowy przed dokonaniem ww. zmian.
 4. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez użytkowników.
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu internetowego obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest Sąd Powszechny miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.